HIZLI OKUMA

Bilgi bombardımanına maruz kaldığımız bir dünyada yaşıyoruz. Bu bilgileri çabucak depolayıp kategorize etmek gün geçtikçe daha önemli bir hal alıyor. Hızlı okuma ve anlama eğitimi ile okuma hızınızı 2-4 kat arası arttırarak zamanınızı doğru kullanabilir ve sınavlarda öne geçebilirsiniz.

HİTABET VE SUNUM

Diksiyon eğitimi ile nefesimizi ve ses tonumuzu doğru kullanmayı,

Beden Dili eğitimi ile sözsüz işaretleri doğru anlamayı ve mesajımızı beden dili ile desteklemeyi,

Hitabet ve Sunum Teknikleri eğitimi ile konuşma yönetimi ve hazırlıklı/hazırlıksız sunum yapmanın detaylarını paylaşıyor olacağız.

GRAFOLOJİ / YAZI BİLİMİ

El yazısından elde edilen verilerle yazıyı yazan kişi hakkında bir analiz yapmamızı sağlayan grafoloji (yazı bilimi), pozitif bilimler arasında kabul edilir. Daha çok bilinen adı “yazma psikolojisi”dir.

LİDERLİK VE ETKİLİ YÖNETİCİLİK

Günümüzde yeni teknolojiler ve hızlı değişen yaşam ve pazar gereksinimleri ile liderlere duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır.

ZAMAN YÖNETİMİ

Modern çağın insanları sürekli ve artan bir bilgi bombardımanına tutması, kitle iletişim araçları ve sosyal medyanın iletişimi yoğunlaştırması, ulaşımın giderek daha da büyüyen bir problem haline gelmesi… Tüm bunlar ve daha fazlası insanoğlunun kendini zamanın içine sıkışmış hissetmesine yol açmaktadır.

HIZLI OKUMA ve Anlama

Bilgi bombardımanına maruz kaldığımız bir dünyada yaşıyoruz. Bu bilgileri çabucak depolayıp kategorize etmek gün geçtikçe daha önemli bir hal alıyor. Hızlı okuma ve anlama eğitimi ile okuma hızınızı 2-4 kat arası arttırarak zamanınızı doğru kullanabilir ve sınavlarda öne geçebilirsiniz.

HİTABET VE SUNUM

Diksiyon eğitimi ile nefesimizi ve ses tonumuzu doğru kullanmayı,

Beden Dili eğitimi ile sözsüz işaretleri doğru anlamayı ve mesajımızı beden dili ile desteklemeyi,

Hitabet ve Sunum Teknikleri eğitimi ile konuşma yönetimi ve hazırlıklı/hazırlıksız sunum yapmanın detaylarını paylaşıyor olacağız.

GRAFOLOJİ / YAZI BİLİMİ

El yazısından elde edilen verilerle yazıyı yazan kişi hakkında bir analiz yapmamızı sağlayan grafoloji (yazı bilimi), pozitif bilimler arasında kabul edilir. Daha çok bilinen adı “yazma psikolojisi”dir.

LİDERLİK VE ETKİLİ YÖNETİCİLİK

Günümüzde yeni teknolojiler ve hızlı değişen yaşam ve pazar gereksinimleri ile liderlere duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır.

ZAMAN YÖNETİMİ

Modern çağın insanları sürekli ve artan bir bilgi bombardımanına tutması, kitle iletişim araçları ve sosyal medyanın iletişimi yoğunlaştırması, ulaşımın giderek daha da büyüyen bir problem haline gelmesi… Tüm bunlar ve daha fazlası insanoğlunun kendini zamanın içine sıkışmış hissetmesine yol açmaktadır.

Bireysel Eğitimler

Kurumsal Eğitimler

Popüler Eğitimler

Hızlı Okuma ve Anlama

Mesleki İngilizce

Liderlik ve Etkin Yöneticilik

Zaman Yönetimi

Hitabet ve Sunum

Takım Olmak

İkna Psikolojisi

Toplantı Yönetimi

Eğiticinin Eğitimi

İletişim Sanatı

Acta Akademi

Son yıllarda “değişim” kavramından sıkça söz edilir oldu. 21. yüzyılın temel ihtiyaçlarından biri gibi görünse de bireyin özel hayatında ya da mesleki yaşamında yakalamak istediği asıl olgu “DÖNÜŞÜM”dür. 

Acta Akademi’nin kuruluş vizyonu gerek bireysel gerek mesleki anlamda güzel, doğru ve faydalı olana dair dönüşümü yani kalıcı değişimi yakalamaktır. 

Bunun için:

  • Alanında uzman ve birikimli eğitmenlerle çalışır.
  • Sadece ulusal değil uluslararası eğitim ve yazılı/görsel materyalleri takip eder.
  • İçeriklerini sürekli güncel tutarak trendleri izler.

Referanslar